Goede doel

Het goede doel - editie 2017 

Jeugdsportfonds Drenthe 

Alle kinderen moeten kunnen sporten! Het Jeugdsportfonds Drenthe geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvol-doende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. 

Het Jeugdsportfonds Drenthe is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar woonachtig in de provincie Drenthe. 

Waarom is het Jeugdsportfonds nodig? 

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 423.000 kinderen (bron: SCP armoedesignalement 2014) op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 8 kinderen. Zo’n 150.000 kinderen uit deze groep kun-nen nergens aan meedoen. Daardoor lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Sport helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ont-wikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving.

Sporten is gezond 

Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale om-geving, andere regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen. 

Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belang-rijk om overgewicht tegen te gaan, zoals we allemaal weten: overgewicht is een groeiend probleem in Nederland.

 

Nightwalk Emmen

Emmen

Drenthe

Nederland